Nasza polityka

Jesteśmy idealistami twardo stąpającymi po ziemi. W naszych przedsięwzięciach wspieramy kluczowe zagadnienia współczesnej gospodarki.

17 Celów zrównoważonego rozwoju ONZ

W każdym naszym działaniu zastanawiamy się jak możemy zadziałać na rzecz 17 celów wyznaczonych Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2015 roku.

Człowiek jest najważniejszy

Klient i pracownik. Dbamy o naszych pracowników, tak żeby oni dbali o naszych klientów. Jeśli poczujesz się zaniedbany to daj nam znać. Naprawimy to.

Nie dla plastiku

Plan zdjęciowy zawsze generuje setki kilogramów plastiku. Nie z nami. Wyeliminowaliśmy wszystkie możliwe etapy produkcji, w których pojawiał się plastik jednorazowego użytku.

Ograniczenie odpadów

Plan zdjęciowy to nie tylko plastik, to także elektro śmieci, rekwizyty, ubrania, które wykorzystane raz lądują następnie w śmieciach. Redukujemy śmieci do minimum, oddajemy rzeczy do utylizacji, nadajemy im drugie życie lub oddajemy potrzebującym.

17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Więcej na https://www.un.org.pl

Nazwa Firmy to z angielskiego przypływ. HighTide Pictures od początku swojego istnienia, jest blisko związane z wodą, naturą i sportami wodnymi. Szanujemy i wspieramy wszelkie działalności ekologiczne, mające na celu ograniczenie plastiku jednorazowego użycia, zbędnych śmieci, oraz wszelkiej działalności mającej negatywny wpływ na stan ekosystemów. Na naszych planach zdjęciowych nie używamy butelek plastikowych, każdy członek ekipy posiada swoją metalową butelkę na napoje a na planie stawiamy filtry wodne z dystrybutorami. Do kawy i herbaty używamy w pełni biodegradowalnych kubków. Nie drukujemy scenariuszy i storyboardów, ponieważ czytamy je na tabletach lub smartfonach. Korzystamy z usług tylko tych firm cateringowych, które do dostarczenia jedzenia używają naczyń wielokrotnego użytku lub w pełni biodegradowalnych.Nie używamy plastikowych sztućców tylko tradycyjnych. Staramy się używać akumulatorów a jeśli jesteśmy zmuszeni do użycia baterii, to wszystkie oddajemy do recyklingu, podobnie jak inne elektrośmieci pojawiające się w naszych produkcjach.

Wierzymy i obserwujemy w praktyce, że tworzone przez nas filmy videomarketingowe, nie tylko dają naszym klientom wymierne efekty finansowe ale również mają swój ogromny wpływ na środowisko. Koszt 1 filmu jest porównywalny do wydrukowania 100 tysięcy ulotek formatu A5, do których wytworzenia konsumowany jest papier, używane są toksyczne farby i lakiery drukarskie, które trafiają do wód gruntowych. Ponad 80% ulotek trafia automatycznie do śmieci po dostarczeniu ich do odbiorcy. Film dociera do nieograniczonej ilości osób a jego żywotność trwa latami, służąc bezustannie naszym klientom.

Nasze idee

Koniec z ubóstwem

Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Zero głodu

Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe

i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Dobre zdrowie i jakość życia

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Dobra jakość edukacji

Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Równość płci

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Czysta woda i warunki sanitarne

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych

poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Czysta i dostępna energia

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Wzrost gospodarczy i godna praca

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Mniej nierówności

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Zrównoważone miasta i społeczności

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Działania w dziedzinie klimatu

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Życie pod wodą

Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Życie na lądzie

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Partnerstwa na rzecz celów.

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Projekt i realizacja Media Effective Group